banner

Ceník služebplatný od 1. 1. 2018

Základní měsíční sazba
položek za měsíc cena   položek za měsíc cena
1 - 20 400,-   251 - 400 2 100,-
21 - 40 800,-   401 - 600 2 500,-
41 - 80 1 100,-   601 - 800 3 000,-
81 - 150 1 400,-   801 - 1 000 3 500,-
151 - 250 1 700,-   1 001 + 4 000,-
Vedení daňové evidence a účetnictví
účetní položka v daňové evidenci - plátce DPH 15 - 20,-
účetní položka v daňové evidenci - neplátce DPH 13 - 18,-
účetní položka v účetnictví - plátce DPH 19 - 24,-
účetní položka v účetnictví - neplátce DPH 17 - 22,-
klientský servis* 500,- / h
Vedení mzdové agendy, mzdy**
zpracování mzdy jednoho zaměstnance / měsíc
pozn. cena zpracování mzdové agendy zaměstnance zatíženého exekucí + 100 %
250,-
přihlášení / odhlášení zaměstnance 250,-
Daňová přiznání – zpracování
přiznání k dani z příjmů fyzických osob 500 – 3 000,- dle druhu a počtu příloh
přiznání k dani z příjmů právnických osob 1 000 – 5 000,- dle druhu a počtu příloh
přiznání k dani silniční 300,- + 100,- (2. a další auto)
přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení 150,- / ks
kontrolní hlášení 150,- / ks + 15,- / položka
přiznání k dani z nemovitostí 500 – 3 000,- dle druhu a počtu příloh
Poradenství a ostatní služby
účetní, daňové a ekonomické poradenství 750,- / h
administrativní práce 400,- / h
kontrola účetnictví, rekonstrukce účetnictví dohodou
personální outsourcing dohodou
zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ (OSVČ) 300 - 500,-
zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro ZP (OSVČ) 300 - 500,-
černobílé kopírování a tisk (A4) 2,- / strana
úsměv :-) zdarma

pozn.

- všechny uvedené ceny jsou bez DPH

- konkrétní konečná cena závisí na kompletnosti předaných dokladů a také složitosti účetních případů

* jednání s finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami včetně předávání všech dokumentů souvisejících se zpracovávanou agendou

** roční zúčtování mezd, vyhotovení příkazu k úhradě plateb odvodů na sociální a zdravotní pojištění, mezd a měsíčních záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, výplatní pásky, mzdové listy, potvrzení o zaměstnání (zápočtové listy), evidenční listy důchodového zabezpečení, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, potvrzení o příjmech pro různé instituce aj. v ceně.