news

Novinky a Články

 

Informace k novele zákona o daních z příjmů

20.05.2019Dnem 1. 4. 2019 nabývá účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který novelizuje mimo jiné i ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvádíme výčet 2 nejdůležitějších změn.
zobrazit celý článek ›

Změny v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení od 1. 4. 2019

19.05.2019S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen „zákon o DPH“).
zobrazit celý článek ›

Minimální mzda 2019

03.01.2019minimální, mzda, 2019
zobrazit celý článek ›

Nová výše minimálních záloh pro rok 2019

09.11.2018minimální zálohy, zálohy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, pojištění, 2019
zobrazit celý článek ›

V roce 2018 se navýší stravné, průměrná cena pohonných hmot i sazba základní náhrady

05.02.2018V roce 2018 se navýší stravné, průměrná cena pohonných hmot i sazba základní náhrady u jednostopých a osobních vozidel.
zobrazit celý článek ›