Další nárůst cen stravného a průměrné ceny benzinu 98 oktanů

Tuzemské cestovní náhrady se letos již počtvrté zvýšily, a to konkrétně u tuzemského stravného a průměrné ceny benzinu automobilového 98 oktanů. Změny jsou upraveny vyhláškou č. 237/2022 Sb. platnou od 19.8.2022, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

Tuzemské stravné:
a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro účely cestovních náhrad se zvyšuje též cena za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů na 51,40 Kč (z původních 40,50 Kč).

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - www.mpsv.cz