Daňový balíček 2021

Daňový balíček vchází v účinnost k 1. lednu 2021, 31.12.2020 vyšel ve Sbírce zákonů.

Daňový balíček přinese především tyto změny:

- zrušení superhrubé mzdy spolu se zavedením progresivní sazby daně - 15% sazba daně se uplatní do 48násobku průměrné mzdy a 23% sazba se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy,
- zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč, a o další 3.000 Kč pro rok 2022,
- daňová podpora peněžního příspěvku na stravování (tzv. stravenkový paušál),
- změny v oblasti odpisování dlouhodobého majetku - např. zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek ze 40 na 80 tis. Kč a urychlení odpisu investic obnovením mimořádných odpisů pro nový hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině s možností daňového odpisu během 12, resp. 24 měsíců s možností použití již pro majetek pořízený od 1.1.2020,
- změny DPH navazující na změny daní z příjmů v oblasti dlouhodobého majetku.

Daňový balíček nepřináší pro rok 2021 žádné změny u daně silniční, avšak změní např. zákon o dani z nemovitých věcí.

Součástí daňového balíčku 2021 je také např. zavedení zveřejňování účetní závěrky ve Sbírce listin v obchodním rejstříku prostřednictvím přiznání k dani z příjmů právnických osob (poprvé se bude týkat účetní závěrky za rok 2021).

Kompletní přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021 naleznete ZDE.

 Zdroj: Ministerstvo financí ČR - www.mfcr.cz; Ing. Pavel Běhounek - www.behounek.eu