Informace k novele zákona o dani silniční

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval, kromě jiného, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.
Nově budou předmětem daně silniční pouze motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny (vozidla kategorie N2 a N3) a jejich přípojná vozidla (přípojná vozidla kategorie O3 a O4), přičemž pro kategorie N2 a O3 není určena sazba daně. Z takových vozidel se daň neplatí a neuvádějí se do daňového přiznání.
Reálně budou silniční daň platit jen provozovatelé těžkých nákladních vozidel a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 tun. Zároveň došlo k poměrně výraznému snížení daňové povinnosti.
Počínaje rokem 2022 dále dochází ke zrušení povinnosti hradit zálohy. Za rok 2022 se bude daň platit celá jednorázově do konce ledna 2023. Pokud byla záloha v roce 2022 uhrazena, jedná se o přeplatek a je možné zažádat o jeho vrácení nebo o převod na jinou daň.

Zdroj: Finanční správa – www.financnisprava.cz