Jak se změní výše minimálního pojistného pro OSVČ a výše paušální daně v roce 2022?

Od 1. 1. 2022 dojde ke zvýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění OSVČ a výše paušální daně.

Nařízení vlády č. 356/2021 Sb. stanovilo od 1. ledna 2022 následující údaje pro výpočet záloh pojistného pro rok 2021:
• všeobecný vyměřovací základ: 36 119 Kč
• přepočítací koeficient: 1,0773
• průměrná mzda: 38 911 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění se pro rok 2022 zvyšuje na 2 841 Kč. Pro samostatnou činnost vedlejší vzrostly zálohy na 1 137 Kč.
Minimální záloha na zdravotní pojištění vzrostla na 2 627 Kč.
Minimální záloha na nemocenské pojištění zůstává 147 Kč.

Paušální daň
• minimální odvod zdravotního pojištění - 2 627 Kč
• minimální odvod sociálního pojištění zvýšený o 15 % - 3 268 Kč
daň z příjmů fyzických osob - 100 Kč
Po součtu těchto částek bude paušální daň činit 5 995 Kč měsíčně.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR