Jak se změní výše minimálního pojistného v roce 2021?

Od 1. 1. 2021 dojde ke zvýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění OSVČ.

Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. stanovilo od 1. ledna 2021 následující údaje pro výpočet záloh pojistného pro rok 2021:
• všeobecný vyměřovací základ: 34 766 Kč
• přepočítací koeficient: 1,0194
• průměrná mzda: 35 441 Kč

Minimální záloha na sociální pojištění se pro rok 2021 zvyšuje na 2 588 Kč. Pro samostatnou činnost vedlejší vzrostly zálohy na 1 036 Kč.

Minimální záloha na zdravotní pojištění vzrostla na 2 393 Kč.

Minimální záloha na nemocenské pojištění vzrostla na 147 Kč.

 Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR