Minimální mzda 2018

Vláda České republiky Usnesením č. 570 ze dne 21. srpna 2017 schválila navýšení minimální mzdy o 1 200 Kč. Od 1. ledna 2018 se zvýší ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč a platí za plný úvazek při 40hodinové týdenní pracovní době pro první skupinu prací (nekvalifikované práce). Minimální hodinová mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč.

Zdroj: Vláda České republiky