Nová výše minimálních záloh pro rok 2017

Vyhláškou MPSV č. 325/2016 Sb. jsou s účinností od 1. 1. 2017 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2016. Pro stanovení záloh na příští rok se vychází z:
• všeobecného vyměřovacího základu: 27 156 Kč
• přepočítacího koeficientu: 1,0396
• průměrné mzdy: 28 232 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění se v příštím roce zvýší na 2 061 Kč. Pro samostatnou činnost vedlejší vzrostou zálohy na 825 Kč.

Minimální záloha na zdravotní pojištění vzroste na 1 906 Kč.

Výše zálohy na dobrovolné nemocenské pojištění se nemění a i pro rok 2017 zůstává ve výši 115,- Kč za měsíc.

Novou měsíční zálohu na zdravotní pojištění je nutné zaplatit již za leden 2017, tedy do 8. února 2017.
Na sociální pojištění se odvede nová výši zálohy za měsíc, kdy byl odevzdán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016. Například pokud bude přehled odevzdán v březnu 2017, tak je nezbytné novou zálohu zaplatit do 20. dubna 2017.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR