Nová výše minimálních záloh pro rok 2018

Nařízení vlády 343/2017 Sb., stanovilo od 1. ledna 2018 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Pro stanovení záloh na tento rok se vychází z:

• všeobecného vyměřovacího základu: 28 250 Kč
• přepočítacího koeficientu: 1,0612
• průměrné mzdy: 29 979 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění se pro rok 2018 zvyšuje na 2 189 Kč. Pro samostatnou činnost vedlejší vzrostly zálohy na 876 Kč.

Minimální záloha na zdravotní pojištění vzrostla na 2 024 Kč.

Výše zálohy na dobrovolné nemocenské pojištění se nemění a i pro rok 2018 zůstává ve výši 115,- Kč za měsíc.

Novou měsíční zálohu na zdravotní pojištění je nutné zaplatit již za leden 2018, tedy do 8. února 2018.
Na sociální pojištění se odvede nová výše zálohy za měsíc, kdy byl odevzdán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017. Například pokud bude přehled odevzdán v březnu 2018, tak je nezbytné novou zálohu zaplatit do 20. dubna 2018.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR