Nová výše minimálních záloh pro rok 2020

Nařízení vlády č. 260/2019 Sb. stanovilo od 1. ledna 2020 následující údaje pro výpočet záloh pojistného pro rok 2020:
• všeobecný vyměřovací základ: 32 510 Kč
• přepočítací koeficient: 1,0715
• průměrná mzda: 34 835 Kč

Minimální záloha na sociální pojištění se pro rok 2020 zvyšuje na 2 544 Kč. Pro samostatnou činnost vedlejší vzrostly zálohy na 1 018 Kč.
Minimální záloha na zdravotní pojištění vzrostla na 2 352 Kč.

Splatnost sociálního pojištění:
- Záloha na sociální pojištění je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí.

Splatnost zdravotního pojištění:
- Splatnost zálohy na zdravotní pojištění je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR