Nový dvoustránkový formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude možné již za zdaňovací období roku 2016 podat na novém a zjednodušeném tiskopise, který má pouze dvě strany. Tato novinka se však týká pouze poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání). Až doposud jej každý rok zhruba 900 tis. poplatníků muselo podávat na čtyřstránkovém formuláři. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajistí rychlejší a snadnější vyplnění, ale je možné se rozhodnout, zda v příštím roce využijete nový zjednodušený dvoustránkový tiskopis, nebo dáte přednost tomu původnímu.

Tento nový tiskopis není určen pro:
- poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, s kapitálovými příjmy nebo ostatními příjmy,
- poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí,
- poplatníky podávající dodatečné přiznání.

Finanční správa připravila kromě samotného tiskopisu také leták Jak vyplnit nové přiznání, kde kromě zvýraznění změn uvádí také praktické příklady.

Vzor nového přiznání si můžete stáhnout zde.

Zdroj: Finanční správa České republiky