S účinností zákona o evidenci tržeb se snižuje DPH u stravovacích služeb

Na základě novely (zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH, tedy přeřazuje dané služby (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % do první snížené sazby daně 15 %.
Uplatnění 15% sazby daně u stravovacích služeb a u podávání nápojů se bude týkat služeb zatříděných dle CZ-CPA do kódu 56 s výjimkou podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24. Celní sazebník ke stažení ZDE.

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Stranky/default.aspx

Zdroj: Finanční správa České republiky