Senát schválil pozastavení EET i ošetřovné za celou dobu uzavření škol

Senát dne 25. 3. 2020 schválil beze změn všechny zákony, které souvisejí s epidemií nového typu koronaviru.

1) Jako první to byl vládní návrh zákona o úpravách v oblasti evidence tržeb. Podnikatelé nebudou muset po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců dodržovat elektronickou evidenci tržeb (EET).

2) Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, i zpětně, a to podle návrhu zvláštního vládního zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020. Ošetřovné OSVČ přešlo pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

3) Stát odpustí drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset hradit zálohy v tomto období vůbec, byť by byly vyšší. Odvody budou moci doplatit až při ročním zúčtování.

4) Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou také moci odložit úhradu záloh na zdravotní pojištění za březen až srpen. Do výše minimální zálohy jim budou platby za toto půlroční období odpuštěny.

Zdroj: www.ceskenoviny.cz