Snížení sazby DPH na 10 % u vybraných výrobků a služeb

Prezident svým podpisem ze dne 24. 9. 2019 potvrdil mj. novelu zákona o DPH.
Tato novela s účinností od 1. 5. 2020 přeřazuje vybraná plnění do 10 % sazby DPH.

Výčet zboží a služeb, pro něž byla schválena změna sazby daně z přidané hodnoty:

• domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
• stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o DPH, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
• úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
• odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
• služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
• služby mytí oken prováděné v domácnostech,
• opravy obuvi a kožených výrobků,
• opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
• opravy jízdních kol,
• kadeřnické a holičské služby,
• půjčování nebo nájem knih,
• pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
• knihy, e-knihy a audioknihy.

Zdroj: Ministerstvo financí, www.etrzby.cz