Tuzemské a zahraniční stravné 2021

Tuzemské a zahraniční stravné, náhrady za automobil a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2021

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot jsou pro rok 2021 stanoveny vyhláškou č. 589/2020 Sb.

Tuzemské stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1
zákoníku práce ve výši
a) 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2021 činí 4,40 Kč/km.

Zahraniční stravné

Kompletní přehled zahraničního stravného pro rok 2021 je uveden ve vyhlášce 510/2020 Sb.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR - www.mfcr.cz