V roce 2018 se navýší stravné, průměrná cena pohonných hmot i sazba základní náhrady

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy (podle ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce) činí nejméně u:

• jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
• osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty (podle ust. § 158 odst. 3 zákoníku práce) činí:

• 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
• 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
• 29,80 Kč u motorové nafty.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné (podle ust. § 163 odst. 1 zákoníku práce) nejméně ve výši:

• 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
• 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zdroj: Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad; zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.)