Základní informace k poslední vlně EET od 1. 5. 2020

V souvislosti s poslední vlnou elektronické evidence tržeb (EET) jsme připravili krátký výtah základních informací o povinnosti evidovat tržby od 1. 5. 2020.

Jedná se pouze o krátký informační text pro klienty naší účetní kanceláře, který by měl poskytnout základní a vybrané informace o EET vhodné především pro okruh našich klientů.

Současně jsme pro naše klienty připravili informační oznámení pro běžný režim a zvláštní režim, které musí být dle zákona o evidenci tržeb vyvěšeno v provozovnách evidujících tržby.