Zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě v roce 2021

Rodiny s více dětmi se dočkají vyšších daňových úlev. Zvýší se totiž daňové zvýhodnění na
druhé dítě, a to ze stávajících 19 404 Kč ročně na 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně), a
rovněž na třetí a každé další dítě z nynějších 24 204 Kč na 27 840 Kč ročně (2 320 Kč
měsíčně). „Základní" daňové zvýhodnění na jedno dítě se nijak nemění a zůstává na 15 204
Kč.

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti u příjmů ze závislé činnosti však bude aplikováno až po
skončení zdaňovacího období roku 2021.

Druhá změna zákona o daních z příjmů přináší v § 35d odst. 4 zrušení maximálního limitu pro
výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě ve výši 5 025 Kč. Zrušení stropu se dotkne i
rodin, které mají čtyři děti. Ty mohly v příjmech za minulý rok čerpat maximálně 60 300 Kč,
v roce 2021 dosáhnou na roční daňový bonus až ve výši 83 016 Kč. Rodiny s pěti dětmi mohou
na daňovém bonusu ročně získat až 107 220 Kč.

Z přechodných ustanovení novely zákona však vyplývá, že zrušení limitu se použije poprvé až
při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022 pro zdaňovací období roku 2022.

Zdroj: www.financnisprava.cz, www. podnikatel.cz