Zvýšení sazby náhrady za pohonné hmoty platné od 19. října 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou v pravidelném termínu vždy k 1. lednu kalendářního roku určuje výši sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (tedy amortizační náhrady) a stravné při tuzemských pracovních cestách. Stejně tak stanoví průměrnou cenu pohonných hmot.
Vůbec poprvé bylo nyní využito zmocnění pro mimořádný postup již v průběhu kalendářního roku, a to v souvislosti s dramatickým nárůstem cen pohonných hmot.
Vyhláška MPSV č. 375/2021 Sb. s účinností od 19. října 2021 zvyšuje cenu za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Ostatní ceny se zatím nemění.
Zaměstnanec nicméně může požadovat proplacení pohonných hmot v cenách, za jaké je skutečně zakoupil, pokud k vyúčtování pracovní cesty připojí doklad o nákupu, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou.

Zdroj: Vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad