Jak se změní výše minimálního pojistného pro OSVČ a výše paušální daně v roce 2023?

Nařízení vlády č. 290/2022 Sb. stanovilo od 1. ledna 2023 následující údaje pro výpočet záloh pojistného pro rok 2023:

• všeobecný vyměřovací základ: 38 294 Kč
• přepočítací koeficient: 1,0530
• průměrná mzda: 40 324 Kč

Minimální záloha na sociální pojištění se pro rok 2023 zvyšuje na 2 944 Kč. Pro samostatnou činnost vedlejší vzrostly zálohy na 1 178 Kč.
Minimální záloha na zdravotní pojištění vzrostla na 2 722 Kč.
Minimální záloha na nemocenské pojištění činí 168 Kč.

Paušální daň
• minimální odvod zdravotního pojištění - 2 722 Kč
• minimální odvod sociálního pojištění zvýšený o 15 % - 3 386 Kč
• daň z příjmů fyzických osob - 100 Kč

Po součtu těchto částek bude paušální daň činit 6 208 Kč měsíčně.

Zdroj: Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023