Tuzemské a zahraniční stravné, náhrady za automobil a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2022

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot jsou pro rok 2022 stanoveny vyhláškou č. 511/2021 Sb.

Tuzemské stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1
zákoníku práce ve výši
a) 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily v roce 2022 činí nejméně 4,70 Kč / km, pro jednostopá vozidla a tříkolky nejméně 1,30 Kč / km.

Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční stravné
Ministerstvo financí aktualizovalo vyhlášku o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 (vyhláška č. 462/2021 Sb.). Ke zvýšení sazeb došlo u devíti zemí, mj. např. u Francie, Chorvatska, Maďarska a Rumunska.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR - www.mfcr.cz