banner

Účetnictví a daňová evidence

  • zpracování daňových přiznání
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
  • evidence dlouhodobého hmotného majetku včetně odpisů
  • zpracování roční závěrky a výkazů včetně daňového přiznání
  • zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ (pro OSVČ)
  • zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu (pro OSVČ)
  • zpracování účetních dokladů a vedení všech účetních knih a další evidence tak, jak je stanoveno v zákoně o účetnictví