Liberační balíček II.

Vláda 23. 3. 2020 schválila další daňová opatření ministerstva finanční, tzv. liberační balíček II.

Ten mj. obsahuje:

• Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

• Prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Plošné prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání, ale i za pozdě uhrazenou daň nebo zálohu na tuto daň se vztahuje na všechna přiznání v období od 31. března do 31. července. Poplatníci tak mohou podat přiznání do 31. srpna 2020 bez hrozby pokuty a úroků z prodlení.

• Zavedení Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Pokud ve zdaňovacím období 2020 vykážete daňovou ztrátu, budete ji moci zpětně uplatnit formou dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období 2018 a 2019. Pokud jste v těchto letech vykázali daňovou povinnost, vznikne Vám přeplatek, který Vám bude správcem daně vrácen. Přeplatek však bude vrácen až po podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020, tedy přeplatek bude vrácen až v dubnu, resp. červenci 2021.

• Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

• Kurzarbeit. Vláda schválila tzv. kurzarbeit pro firmy, kterých se dotýkají nařízení ohledně koronaviru. Kurzarbeit je dohoda mezi zaměstnavatelem, zaměstnancem a státem o zkrácení pracovní doby. Náhradu za ušlý příjem uhradí stát, zaměstnavatelé tak nebudou nuceni své zaměstnance propouštět (více informací v našich novinkách - „Pracovněprávní desatero boje s koronavirem").

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky - www.mfcr.cz