Nová výše minimálních záloh pro rok 2019

Nařízení vlády 213/2018 Sb., stanovilo od 1. ledna 2019 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2019. Pro stanovení záloh na tento rok se vychází z:
• všeobecného vyměřovacího základu: 30 156 Kč
• přepočítacího koeficientu: 1,0843
• průměrné mzdy: 32 699 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění se pro rok 2019 zvyšuje na 2 388 Kč. Pro samostatnou činnost vedlejší vzrostly zálohy na 955 Kč.
Minimální záloha na zdravotní pojištění vzrostla na 2 208 Kč.
Výše zálohy na dobrovolné nemocenské pojištění se pro rok 2019 zvýší na 138,- Kč za měsíc.

Splatnost sociálního pojištění:
- Záloha na sociální pojištění bude nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí (do roku 2018 hrazeno zpětně).
- Nová výše zálohy se poprvé odvede za měsíc, kdy bude odevzdán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018.
- Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 bude považována za zálohu za tento měsíc.

Splatnost zdravotního pojištění:
- Lhůta pro zálohy na zdravotní pojištění zůstává stejná jako v letošním roce, zálohy se musí zaplatit do 8. dne následujícího měsíce.
- OSVČ zaplatí novou zálohu ve výši 2208 Kč poprvé za leden, a to do 8. února 2019. Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu pro zdravotní pojišťovnu vyšší záloha, musí její výši ještě jednou změnit.

Dobrovolné nemocenské pojištění musí být odvedeno v nové výši do konce ledna 2019.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR