Stravenkový paušál a optimální hodnota stravenky pro rok 2022

Příspěvek na stravování (stravenkový paušál) v peněžní formě je pro rok 2022 zvýšen na 82,60 Kč. Částka vychází z maximální sazby stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hodin, která činí 118 Kč (vyhláška č. 511/2021 Sb.). Daňově optimální příspěvek v podobě stravenkového paušálu je v souladu se zákonem o daních z příjmů § 6 odst.9 písm. b) 70 % z horní hranice stravného.

Daňově optimální stravenka má hodnotu 150 Kč. Zaměstnavatel může uplatnit jako daňový náklad 55 % z hodnoty stravenky, což je v optimálním případě 82,50 Kč.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR - www.mfcr.cz