Třetí a čtvrtá vlna EET

Prezident svým podpisem ze dne 24. 9. 2019 potvrdil mj. novelu zákona o evidenci tržeb.
Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která se spustí 1. 5. 2020.

Do třetí vlny EET spadají všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené v první, druhé nebo čtvrté fázi. Do čtvrté vlny pak patří vybraná řemesla a ostatní činnosti.

Elektronická evidence tržeb se bude vztahovat na všechny oblasti, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb s výjimkou těch, kde by znemožňovala plynulý výkon podnikatelské činnosti nebo kde existuje možnost správce daně získat relevantní data o tržbách dotčených poplatníků z jiných zdrojů.

Výjimky z evidence tržeb:

• telekomunikační služby,
• předplacené karty – tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících (např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na MHD přes SMS),
• hazardní hry – všechny tržby ze všech druhů hazardních her, kde je dostatečná regulace a dohled podle stávajícího zákona o hazardu,
• obchodní letecká doprava – tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (př. výběr sedadla),
• nevidomí poplatníci,
• předvánoční prodej ryb v období od 18. prosince do 24. prosince a
• provozování sociálních služeb.

Součástí novely je zvláštní režim pro fyzické osoby - neplátce DPH s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávaly "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa. Zvláštního režimu budou moci využít i právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Zvláštní režim bude spojen s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách. Od 1. 2. 2020 bude možné žádat o povolení evidence tržeb v tomto zvláštním režimu.

Zdroj: Ministerstvo financí, www.etrzby.cz