banner

Mzdymzdová a personální agenda

 • kompletní zpracování mezd – výpočet a zaúčtování
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 • ohlašování zaměstnání cizinců na Úřad práce
 • pracovní smlouvy 
 • vyhotovení příkazu k úhradě bezhotovostních plateb mezd, srážek, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a měsíčních záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti v papírové či elektronické formě (soubory v obecných formátech pro komunikaci s internetovým bankovnictvím ABO, Gemini, Multicash, EPS/PCL a OfficeLine)
 • plnění zákonných povinností zaměstnavatele v souvislosti s nemocenským pojištěním
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, event. daně vybírané srážkou
 • vyplňování formulářů a přehledů státních institucí, případně jejich elektronické podávání (ELDP, NEMPRI)
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň
 • potvrzení o příjmech pro jiné instituce 
 • klientský servis
 • dotazník pro nové zaměstnance - ke stažení nebo k vyplnění online
 • prohlášení zaměstnance o vyživovaných osobách pro oblast srážek ze mzdy (exekuce) - ke stažení