Průměrné ceny PHM, sazby stravného a náhrad za používání automobilu pro rok 2024

Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti vyhláška č. 398/2023 Sb. o změně základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024.

Sazby tuzemského stravného činí:
a) 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro účely cestovních náhrad se též mění průměrná cena pohonných hmot následovně:
a) 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily v roce 2024 činí nejméně 5,60 Kč / km, pro jednostopá vozidla a tříkolky nejméně 1,50 Kč / km.

Sazby zahraničního stravného jsou stanoveny vyhláškou č. 341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR - www.mfcr.cz, Vyhláška č. 398/2023 Sb., Vyhláška č. 341/2023 Sb.