banner

Poradenstvíúčetní, daňové a ekonomické poradenství

  • účetní, daňové a ekonomické poradenství (stanovení možností daňové optimalizace)
  • kontrola, rekonstrukce účetnictví
  • vypracování finančních analýz, podnikatelských plánů (SWOT)
  • zakládání společností - poradenství při stanovení optimální formy podnikání, příprava potřebné dokumentace, zajištění služeb notáře, podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • pronájem sídla společnosti a poskytování souvisejících služeb (označení sídla Vaší společnosti, příjem veškerých písemností, jejich evidence a úschova, upozornění e-mailem nebo SMS na doporučené dopisy a přeposílání pošty dle požadavků, kontakt s veřejností a orgány státní správy, telefonní služby, administrace datových schránek)
  • vytvoření kompletní corporate identity (vytvoření logotypu společnosti, webové prezentace, atd.)
  • ostatní služby (personální outsourcing atd.)