Některé parametry ovlivněné průměrnou mzdou od 1. 1. 2023

Na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb. je průměrná mzda pro rok 2023 stanovena částkou 40 324 Kč.

Nová průměrná mzda ovlivňuje mnoho daňových, mzdových a podnikatelských výpočtů, např.

- hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob a současně strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění stanovuje na 1 935 552 Kč,
- uplatnění srážkové daně bez podepsaného Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zvyšuje na 4 000 Kč,
- měsíční příjem, který zakládá účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvyšuje ze stávajících 3 500 Kč na 4 000 Kč,
- mění redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a redukční hranice pro účely výpočtu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance,
- zvyšuje minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění - 2 722 Kč,
- zvyšuje minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění - 2 944 Kč,
- zvyšuje minimální zálohy OSVČ na nemocenském pojištění - 168 Kč.

Zdroj: Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023