Novela zákona o DPH, navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a paušální daň

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která je obsažena v balíčku novel daňových zákonů, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. 12. 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb., došlo mimo jiné ke zvýšení limitu pro vznik plátcovství DPH ze zákona z titulu překročení obratu.

Hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH činí do 31. 12. 2022 částku 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Zákon od 1. 1. 2023 zvyšuje limit na 2 mil. Kč. Novela počítá s tím, že by stávající plátci DPH s obratem pod 2 mil. Kč mohli požádat o zrušení registrace a stát se od 1. 1. 2023 neplátci DPH. I při změně limitu plátcovství DPH zůstává zachována možnost dobrovolné registrace plátce při obratu pod 2 mil. Kč. Taktéž vystoupení z plátcovství u stávajících plátců je dobrovolné.

V souvislosti se zvýšením limitu pro plátcovství DPH došlo ke zvýšení limitu pro paušální daň. Do režimu paušální daně mohou od 1. 1. 2023 vstoupit i OSVČ, které mají příjmy z podnikání nad 1 mil. Kč za rok a zároveň do 2 mil Kč a nejsou plátci DPH.

Nově se také zavádí 3 pásma paušální daně. Výše paušální daně bude záviset na příjmu OSVČ a také na tom, jaký uplatňuje výdajový paušál, tedy na druhu podnikání.

1. První pásmo:
• do výše 1 000 000 korun bez ohledu na to, z jakého činnosti plynou
• do výše 1 500 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů
• do výše 2 000 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent z příjmů
• výše paušální daně měsíčně: 6 208 Kč

2. Druhé pásmo:
• do výše 1 500 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou
• do výše 2 000 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů
• výše paušální daně měsíčně: 16 000 Kč

3. Třetí pásmo:
• do výše 2 000 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou
• výše paušální daně měsíčně: 26 000 Kč

Zároveň došlo ke zvýšení limitu ostatních příjmů pro zachování paušální daně u příjmů dle § 8                   (z kapitálového majetku), § 9 (z nájmu) a § 10 (ostatní příjmy) od 2023 na částku 50 000 Kč celkem za rok z těchto příjmů. Za rok 2022 platí původní limit 15 000 Kč.

Zdroj: www.financnisprava.cz