Zřízení datových schránek od ledna 2023

K 1. lednu 2023 dochází zákonem č. 457/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, k rozšíření okruhu osob, kterým se zřizují datové schránky „automaticky" (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona.

Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se např. o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.

Právnickým osobám a živnostníkům budou rozeslány přístupové údaje doporučeným dopisem, a to nejpozději do 31. března 2023. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí.

Datové schránky nelze znepřístupnit na žádost, ale pouze ze zákonných důvodů, tj. např. ukončení podnikání. Ke zrušení datové schránky dochází až uplynutím tří let od jejího znepřístupnění.

Zdroj: www.financisprava.cz, www.mvcr.cz, www.mojedatovaschranka.cz